นักลงทุนสัมพันธ์

วิสัยทัศน์ & พันธ์กิจ

วิสัยทัศน์

          บริษัท เอ็น อาร์ อินสแตนท์ จำกัด (มหาชน) มีวิสัยทัศน์เราจะเป็นผู้นำด้านการผลิตและการจำหน่ายสำหรับนวัตกรรมแห่งอนาคต ในกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารประจำชนชาติ อาหารโปรตีนจากพืช และ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

          บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะยกระดับการผลิตอาหารเพื่อความยั่นยืนของโลกมากขึ้น เพื่อทุกชีวิตที่ดีขึ้น ผู้ผลิตจะดีขึ้น และผู้บริโภคก็จะดีขึ้นเช่นกัน